O vindeiro martes, 20 de novembro, ás 19.30 horas, terá lugar no local da Federación (Avda/ Glasgow, 7) unha CONFERENCIA INFORMATIVA sobre: “FORMACIÓN E DIVULGACIÓN EN MATERIA DE SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA. BONO SOCIAL ELÉCTRICO. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR”, organizada pola Asociación Provincial de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña, a cargo do ponente D. Nacho López Bustabad.