CURSO: LIBRE OFFICE

¡¡PRAZAS LIMITADAS!! SERÁ OBLIGATORIO O USO DE MÁSCARAS EN TODO MOMENTO E A UTILIZACIÓN DO XEL HIDROACOHÓLICO ANTES DA ENTRADA Á...