[:es _i=»0″ _address=»0″ /]

Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana

IMPORTANTE: Proximamente continuaremos con los cursos gratuitos de informática (diferentes niveles)
IMPORTANTE: De ahora en adelante las Asociaciones debe solicitar el certificado digital

Ayuntamientos de La Coruña y del Área Metropolitana

Enlaces de interes-Concello de Abegondo
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Carral
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Oleiros
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Arteixo
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Arteixo
Enlaces de interes-concello de Sada
Enlaces de interes-concello de Bergondo
Enlaces de interes-concello de Bergondo
Enlaces de interes-concello de Cambre
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Culleredo

Otros Enlaces de Interés

Enlaces de interes-Deputación da Coruña
Enlaces de interes-Parlamento de Galicia
Enlaces de interes-Xunta de Galicia
Enlaces de interes-Parlamento de Galicia
Enlaces de interes-Valedor do Pobo
Descarga a app de
itranvias
Cándo chega o meu bus?
Consulta a posición en tempo real de todos
os autobuses da Coruña e a hora exacta de
chegada ás paradas coa aplicación itranvias.
Descarga la app de
Itranvias
Cándo chega o meu bus?
Consulta a posición en tempo real de todos os autobuses da Coruña e a hora exacta de chegada ás paradas coa aplicación Itranvias.

Transporte Metropolitano e Aeroporto

Consulte aquí as líneas e horarios para o transporte metropolitano e o aeroporto.

Poderá descargar en formato pdf os horarios de saída e regreso, e as rutas e paradas de forma gráfica.

Rutas e horarios Autos Calpita

Betanzos, Sada, Lorbé, Oleiros, San Pedro de Nós, O Burgo…

Rutas e horarios Autos Sigrás Carral

Carral, Cambre, Tarrio, O Burgo, Aeroporto…

Rutas e horarios Autos Eliseo Pita

Sada, Carnoedo, Dexo…

Tamén podes descargar a app «Metrobus Coruña»

Descargar app Metrobus Coruña

[:gl _i=»6″ _address=»6″ /]

Federación de AA.VV. de A Coruña e Área Metropolitana

IMPORTANTE: Proximamente continuaremos con los cursos gratuitos de informática (diferentes niveles)
IMPORTANTE: De ahora en adelante las Asociaciones debe solicitar el certificado digital

Concellos de A Coruña e da Área Metropolitana

Enlaces de interes-Concello de Abegondo
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Carral
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Oleiros
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Arteixo
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Arteixo
Enlaces de interes-concello de Sada
Enlaces de interes-concello de Bergondo
Enlaces de interes-concello de Bergondo
Enlaces de interes-concello de Cambre
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Culleredo

Outras ligazóns de Interese

Enlaces de interes-Deputación da Coruña
Enlaces de interes-Parlamento de Galicia
Enlaces de interes-Xunta de Galicia
Enlaces de interes-Parlamento de Galicia
Enlaces de interes-Valedor do Pobo
Descarga a app de
itranvias
Cándo chega o meu bus?
Consulta a posición en tempo real de todos
os autobuses da Coruña e a hora exacta de
chegada ás paradas coa aplicación itranvias.
Descarga la app de
Itranvias
Cándo chega o meu bus?
Consulta a posición en tempo real de todos os autobuses da Coruña e a hora exacta de chegada ás paradas coa aplicación Itranvias.

Transporte Metropolitano e Aeroporto

Consulte aquí as líneas e horarios para o transporte metropolitano e o aeroporto.

Poderá descargar en formato pdf os horarios de saída e regreso, e as rutas e paradas de forma gráfica.

Rutas e horarios Autos Calpita

Betanzos, Sada, Lorbé, Oleiros, San Pedro de Nós, O Burgo…

Rutas e horarios Autos Sigrás Carral

Carral, Cambre, Tarrio, O Burgo, Aeroporto…

Rutas e horarios Autos Eliseo Pita

Sada, Carnoedo, Dexo…

Tamén podes descargar a app «Metrobus Coruña»

Descargar app Metrobus Coruña

[: _i=»12″ _address=»12″ /]