O programa “Muller Dixital” trátase dunha formación gratuíta en Competencias Dixitais dirixida a mulleres.

Podrán acceder ao programa mulleres, preferentemente desempleadas y/o en mellora de empleo.

Para realizar as actividades formativas facilitan a cada alumna unha tableta, que poderán quedarse como agasallo ao remate do curso.

Na web www.mullerdixital.gal pódense consultar as liñas xerais do proxecto, financiado con Fondos Next Generation a través da Consellería de Fomento do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.