Próximo itinerario que se vai impartir dentro do Servizo de Apoio Integral a Coidadoras en A Coruña, por se fora de interese.