O 28 de febreiro presentouse no Centro Cívico da Cidade Vella a Estratexia da Infraestrutura Verde do Concello da Coruña.

O plan de Infraestrutura Verde busca crear unha cidade máis natural, máis saudable para todas as persoas e tamén máis comprometida. A Infraestrutura Verde configúraa unha rede potencial de espazos multifuncionais e de gran calidade ambiental, conectados entre si e transitables dende tódolos barrios. Para tódalas persoas, para termos un acceso máis igualitario aos espazos verdes e aos beneficios que nos proporcionan para a saúde, tanto das persoas como da natureza. O obxectivo é converter A Coruña nunha cidade pioneira na loita fronte o cambio climático.

Beneficios da infraestrutura verde:

 • Para a saúde física das persoas:
  • Contribúe á redución de contaminación no aire que respiramos
  • Diminúe os niveis de ruído derivados da circulación
  • Diminúe os niveis de raios UVA e UVB+ C que chegan ás persoas
  • Fomenta o exercicio físico ao aire libre, coa creación de espazos verdes destinados a ese fin
  • Aumento do confort térmico
 • Para a saúde psicosocial:
  • Un acceso á natureza máis igualitario en tódolos barrios
  • Fomento dun maior uso dos espazos verdes e naturais
  • Redución do estrés grazas ao contacto coa natureza
  • Fomento da economía verde local
  • Aumento da participación cidadá no deseño da cidade
  • Mellora da concetividade social
  • Fomento da contemplación e do desfrute estético da natureza
 • Para a saúde da natureza:
  • Conservación da fauna e flora e fomento da biodiversidade
  • Mellora da conectividade entre os grandes espazos verdes
  • Aumento da captura de carbono
  • Mellora da calidade da auga que chega ao mar
  • Prevención de inundacións pola mellora da infiltración da auga
  • Resistencia aos lumes forestais con especies adaptadas, especialmente nas zonas de máximo risco
  • Fomento da agricultura urbana…