Localizacións do Punto Limpo Móbil do Concello de A Coruña para o mes de decembro

https://www.coruna.gal/medioambiente/gl/sectores-ambientais/residuos/puntos-limpos/punto-limpo-mobil?argIdioma=gl