Localizacións do Punto Limpo Móbil do Concello da Coruña durante o mes de novembro.