A Comisaría Provincial de A Coruña levará a cabo o vindeiro 26 de novembro unha reunión de traballo coas Asociacións de Veciños, Comerciantes e outras Institucións da Cidade, na que se dará información acerca das accións máis destacadas da Policía Nacional na cidade de A Coruña no último ano, e se valorará o seu contexto de seguridade.