Carta remitida pola Concellaría de Medio Ambiente do Concello da Coruña a máis de 1200 veciños, os cales teñen parcelas dentro do ámbito de aplicación da Lei de prevención de incendios, para que dende as Asociacións Veciñais se lle de a máxima difusión posible entre os seus asociados, agradecendo de anteman a colaboración e concienciación veciñal nesta cuestión tan importante como son os incendios forestais.

Enlace de descarga: CARTA PLAN PREVENCIÓN DE INCENDIOS 2019