Localizacións do Punto Limpo Móbil do Concello de A Coruña durante o mes de marzo.

Máis información na seguinte LIGAZÓN