Localizacións do Punto Limpo Móbil do Concello da Coruña durante o mes de setembro.

https://www.coruna.gal/medioambiente/gl/sectores-ambientais/residuos/puntos-limpos/punto-limpo-mobil