Localizacións do Punto Limpo Móbil do Concello de A Coruña durante o mes de abril.

Máis información na seguinte LIGAZÓN