O pasado 11 de marzo celebrouse a sesión constitutiva do Consello Local de Igualdade, do que forma parte, entre outras entidades, a Federación de Asociacións Veciñais de A Coruña e Área Metropoliana.

No seguinte enlace, o acceso á web do Consello Local de Igualdade:

http://www.coruna.gal/igualdade/gl/goberno-aberto/participacion?argIdioma=gl