O pasado 6 de xuño, o Alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro Bahamonde, e a Presidenta da Federación, María Luisa Varela Insua, asinaron un convenio económico de colaboración, coa finalidade de contribuír ó sostemento dos gastos ordinarios derivados das actividades desenvolvidas pola Federación.