Federación de AA.VV. de A Coruña e Área Metropolitana

IMPORTANTE: Proximamente continuaremos con los cursos gratuitos de informática (diferentes niveles)

IMPORTANTE: De ahora en adelante las Asociaciones debe solicitar el certificado digital

Concellos de A Coruña e da Área Metropolitana

Enlaces de interes-Concello de Abegondo
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Carral
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Oleiros
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Arteixo
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Arteixo
Enlaces de interes-concello de Sada
Enlaces de interes-concello de Bergondo
Enlaces de interes-concello da Coruña
Enlaces de interes-concello de Cambre
Enlaces de interes-Enlaces de interes-concello de Culleredo

Outras ligazóns de Interese

Enlaces de interes-Deputación da Coruña
Enlaces de interes-Parlamento de Galicia
Enlaces de interes-Xunta de Galicia
Enlaces de interes-Parlamento de Galicia
Enlaces de interes-Valedor do Pobo

Descarga a app de
itranvias

Cándo chega o meu bus?

Consulta a posición en tempo real de todos
os autobuses da Coruña e a hora exacta de
chegada ás paradas coa aplicación itranvias.

Descarga la app de
Itranvias

Cándo chega o meu bus?

Consulta a posición en tempo real de todos os autobuses da Coruña e a hora exacta de chegada ás paradas coa aplicación Itranvias.

Transporte Metropolitano e Aeroporto

Consulte aquí as líneas e horarios para o transporte metropolitano e o aeroporto.

Poderá descargar en formato pdf os horarios de saída e regreso, e as rutas e paradas de forma gráfica.

Rutas e horarios Autos Calpita

Betanzos, Sada, Lorbé, Oleiros, San Pedro de Nós, O Burgo…

Rutas e horarios Autos Sigrás Carral

Carral, Cambre, Tarrio, O Burgo, Aeroporto…

Rutas e horarios Autos Eliseo Pita

Sada, Carnoedo, Dexo…

Tamén podes descargar a app “Metrobus Coruña”

Descargar app Metrobus Coruña